Burcu Çetinkaya

Tesettüre girmesiyle dikkat çeken milli rallici Burcu Çetinkaya  “Yarışlara devam edeceğim. Kıyafet tercihim buna engel değil” dedi. Ral­li­ci Bur­cu Çe­tin­ka­ya te­set­tü­re gir­me ka­ra­rıy­la il­gi­li dik­kat çe­ken açık­la­ma­lar yap­tı. Bu ka­ra­rı uzun sü­re ön­ce al­dı­ğı­nı söy­le­yen ün­lü ral­li­ci, “10 se­ne ön­ce ma­ne­vi bir yol­cu­lu­ğa çık­tım. Ör­tün­mem, nef­sim­le

Okumaya devam et

Ferit Şahenk utanmalısın.!!!

Sahip olduğun firmalar sayesinde çok para kazanıyorsun kimse bir şey diyemez fakat artık bu ülkenin insanlarını sömürerek ve ezerek kazanmana bir son ver. Yeter artık yeter. Kan emici ve sülük olarak halkımızı aylık %2,5-3 faizle sömüren bir grup insanı tefeci diyerek aşağılarken senin için bu sıfat hafif kalır. Çünkü doyma duygusunu kaybeden canavar haline geldin ve servetine servet katmak için daha rezil kampanyalara

Okumaya devam et